Kereszteződések kiállítása a Vásárhelyi Forgatagon

A kortársművészetre igen csak jellemző a különböző képzőművészeti ágazatok mozaikszerű egymásra tevődése. Ebbe az általános környezetbe olyan helyi művészeti kezdeményezések illeszthetők be, amelyek a stílusbeli és a kulturális interferenciákat helyezik előtérbe. Marosvásárhely és környékének multikulturális jellege adott, amit úgy véljük, ki kell használni. A kiállítás révén mind a témát, mind a megvalósítást illetően a sokszínűségre helyezzük a hangsúlyt, olyan fiatal marosvásárhelyi kortárs képzőművészek munkáinak egy szeletét szeretnénk bemutatni, amely rálátást biztosít a helyi kulturális környezetben született kortárs képzőművészet irányvonalaira. Minden bizonnyal léteznek olyan kereszteződések, találkozási pontok a művészek különböző nézetei, kifejezési módjai között, amelyeket felszínre hozhat a képzőművészet különböző ágazataiban készült és kiállított művek sokszínűségének forgataga.

Kereszteződések kiállítása a Vásárhelyi Forgatagon

A szervezők tudatosan vállalják a kiállítás tematikai, technikai és szemléletbeli sokszínűségét, amelyet közös keretbe helyezve, nem csak különbözőségeket, hanem közös pontokat, kapcsolódásokat is reflektorfénybe helyezhet. Úgy véljük, ezeket mindenképpen érdemes lesz felfedezni és értelmezni a kiállítás során. Ezt tekintjük a tárlat egyik legfontosabb céljának, ugyanis a sokszínű kulturális kifejezési módban kitapintott találkozási pontok, harmonikus kapcsolódások rámutathatnak a helyi kulturális közeg által biztosított sokszínűségre, összetettségre.

A Vásárhelyi Forgatag jó alkalom arra, hogy a kortársművészet – kiemelten annak fiatal képviselői – újszerű megvilágításba helyezze az összetett társadalmi, szociális, gazdasági és kulturális érintkezési pontokat, interferenciákat, amelyek a mai marosvásárhelyi társadalomra jellemzőek.

Ennek a kezdeményezésnek a célja a fiatal pályakezdő képzőművészek támogatása, valamint egy hagyomány megteremtése, amely révén felkínáljuk számukra évente egyszer a Vásárhelyi Forgatag alkalmából, hogy kiállítsák munkáikat, elismerve ezzel alkotói erőfeszítéseiket.

A résztvevő művészek számát a kiállító terem méretei függvényében határozzuk meg, a pályázóknak 20 és 40 év közötti korhatárba kell beilleszkedniük. A kiállításra főleg olyan fiatal kortársművészek jelentkezhetnek, akik Marosvásárhelyen vagy Maros megyében élnek és alkotnak, vagy itt végezték tanulmányaikat.

A kiállítás a Marosvásárhelyi Forgatag eseménysorozatába illeszkedik, 2017. augusztus 22. – szeptember 6. között lesz látogatható.

A KERESZTEZŐDÉSEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁS FELHÍVÁSA ÉS SZABÁLYZATA

Időpont és helyszín: 2017. augusztus 22. – szeptember 6., a Romániai Képzőművészek Szövetsége (UAPR) marosvásárhelyi Art Nouveau Galériája

A Vásárhelyi Forgatag idén lehetőséget biztosít, hogy a fiatal kortárs képzőművészek újszerű, friss szemléletmódjukat bemutathassák a megyére jellemző interkulturálisról.

A kiállításon a Maros megyéből származó fiatal professzionális képzőművészek munkáinak egy szeletét kívánjuk bemutatni azzal a céllal, hogy rálátást nyerjünk a kortárs képzőművészet irányzataira, amelyek a helyi kulturális térben jelentkeznek. Minden bizonnyal léteznek olyan kereszteződések, találkozási pontok a művészek különböző nézetei, kifejezési módjai között, amelyeket felszínre hozhat a képzőművészet különböző ágazataiban készült és kiállított művek sokszínűségének forgataga.
Célunk támogatni a fiatal és pályakezdő művészeket, ezért hagyományt igyekszünk teremteni ebből a kezdeményezésből, biztosítva számukra, hogy évente kiállítsák munkáikat a Vásárhelyi Forgatagon. Díjakat is felajánlunk, amelyek támogatást és ösztönzést jelenthetnek a fiatal művészek számára.

Részvételi feltételek:
– a pályázók életkora: 20-40 év
– szakirányú egyetemi végzettség a vizuális művészetek területén (képzőművészeti egyetemek jelenlegi diákjai is jelentkezhetnek)
– Maros megyei származás

A jelentkező művészek szabadon kezelhetik a kiállítás témáját, amelyet a Kereszteződések cím foglal össze. Elfogadunk különböző technikákkal készített munkákat, így festményt, grafikát, kisplasztikát, kollázst, kerámiát, installációt, videót stb.

A festmények és grafikák esetében a munkák mérete nem haladhatja meg a 150 cm magasságot és a 120 cm hosszúságot, a kisplasztikák, kerámiák és installációk esetében a munkák maximum 120 cm-esek lehetnek. A méreteket a kiállítótér adottsága határozza meg, a Kultúrpalota emeleti Art Nouveau galériája.

Jelentkezni kizárólag online lehet 2017. július 23-ig. A jelentkezőknek az confluenceexhibition@gmail.com címre a következőket kell beküldeniük:

– minimum 3 és maximum 5 darab jpg. formátumú, minimum 2 megapixeles felbontású fényképet a munkákról, amelyekkel a művész be akar nevezni a kiállításra, illetve 2-3 videót azok, akik ezt a kifejezési módot választják. A videó hossza nem haladhatja meg a 10 percet. Benevezéskor mellékelni kell a szerző nevét, a munka címét és méretét, milyen technikával készült és melyik évben. Kérjük, a fényképeket kizárólag csatolmányként küldjék.

– életrajz, amelynek tartalmaznia kell a születés idejét és helyét, tanulmányokat, eddigi kiállításokon való részvételt, elérhetőségi lehetőségeket, valamint a honlapot vagy blogot, ahol elérhetők a munkák, amennyiben a pályázó művész rendelkezik ilyen internetes felülettel.

Megjegyzések:
A hiányos pályázatokat a szervezők nem veszik figyelembe.
A résztvevőknek maguknak kell biztosítaniuk munkáik szállítását.
A résztvevőknek a kiállítás teljes időtartama alatt a szervezők rendelkezésére kell bocsátaniuk a kiállításra beválogatott munkáikat.
A szervezőknek jogában áll reprodukciókat használni a kiállított munkákról azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a kiállítást, ezért a szerzőket nem illeti meg semmilyen anyagi javadalmazás.

A válogatás nyomán a szervezők 2017. augusztus 4-én teszik közzé a kiállításra beválogatott művészek nevét a forgatag.ro oldalon.
A későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket az esemény további részleteiről.
Várjuk a jelentkezéseket 2017. július 23-ig!

Share this post

PinIt
scroll to top