Alaptörvénybe ütközőnek ítélte az alkotmánybíróság a marosvásárhelyi római katolikus iskola megalapításáról rendelkező törvényt


Alaptörvénybe ütközőnek ítélte hétfőn az alkotmánybíróság a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, amelyről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) kért normakontrollt.

“Elfogadtuk a beadványt, és alkotmányellenesnek minősítettük a törvényt” – mondta hétfőn a taláros testület elnöke, Valer Dorneanu.

“A parlament nemcsak hogy nem alapíthat iskolákat, nem hozhat olyan törvényt, amely egyedi esetet szabályoz, amely egyetlen jogi személyre fejt ki hatást” – tette hozzá.

A marosvásárhelyi Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításáról rendelkező törvény ellen a PNL és a PMP nyújtott be alkotmányossági kifogást.

Beadványában a két alakulat hangsúlyozta, a jogszabály “nyilvánvalóan törvényellenes”, ugyanakkor rámutatott: a marosvásárhelyi tanács hatáskörében áll átszervezni bármely, területileg hozzá tartozó oktatási intézményt, nincs szükség ehhez a parlament beavatkozására.

A PNL és a PMP szerint a törvény alkotmányellenes, mert sérti a hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elvét, a helyi autonómia és a decentralizáció, illetve a szubszidiaritás elvét azáltal, hogy a helyi hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozó, sajátos és egyedi helyzetet szabályoz.

A beadvány szerint ugyanakkor a törvény sérti az állampolgári jogegyenlőség és a diszkrimináció tilalmának elvét.

“Egyértelmű, hogy a törvény konkrét helyzetre alkalmazandó, egyetlen tanintézet megalapításáról rendelkezik, mi több: ezen tanintézmény atipikus, törvény általi megalapítása diszkriminatív az ország többi közoktatási intézményére nézve” – fogalmaz a beadvány.

Forrás: AGERPRES