Calepinus Nyelviskola


Calepinus Nyelviskola – angol, német, francia nyelvoktatás
540064 Marosvásárhely
Bolyai utca 8. szám
Honlap: Calepinus.org

IRODA
+40 265 26 46 60
+40 755 08 82 28
Fax: +40 265 265239

Nyitvatartás

Hétfő 10 – 16:00
Kedd 10 – 18:00
Szerda 10 – 16:00
Csütörtök 10 – 18:00
Péntek 10 – 16:00

Történet:

A Calepinus Szótárról és a névadásról

A Calepinus Alapítvány létrejöttének gondolata abból az igényből fakadt, hogy az 1989-es politikai fordulatot követően hirtelen megnőtt az idegen nyelvek tanulása iránti vágy. Az Alapítvány 1990-től főiskolai rendszerben biztosította a felnőtt hallgatók számára a minőségi nyelvtanulás lehetőségét a személyes és szakmai érvényesülés érdekében. A nyelvoktatás megszervezését a Vártemplomi Református Egyházközség keretében Fülöp G. Dénes lelkipásztor kezdeményezte, akinek iskolánk a nevét is köszönheti. Ambrosio Calepino, Ágostonrendi szerzetes, latinosított nevén Calepinus (1450 – 1510) nagy művét, a modern elvek szerint szerkesztett latin nyelv szótárát (Dictionarium Linguae Latinae. Reggio, 1502.) a marosvásárhelyi Teleki Téka őrzi. Az európai tudomány már a 16. század elején szükségét érezte annak, hogy a latin magyarázó szótárat két, három, öt vagy akár hét, sőt tizenegy különböző nyelvvel bővítse. Így jött létre a reneszánsz korának poliglott szótára. Az 1585-ös lyoni tíz nyelvű változat már felvette a magyar nyelvet és a lengyelt is a kelet-európaiak közül. A magyar nyelvű rész szerzője Laskói Csókás Péter, a marosvásárhelyi Református Kollégium tanára és két Wittembergben tanuló magyar diák volt.

A nyelvoktatás kezdeteiről az 1990-es években

A Calepinus nyelviskola története 1990-ben kezdődik, amikor Ian Goodrick, angol orvos segítségével elindulnak az első angol nyelvtanfolyamok. Két évvel később már francia nyelvet is oktatunk együttműködésben az Alliance et Partage Egyesülettel, s 1993-tól németet. Ezeket egészítette ki később a holland és a magyar mint idegen nyelv.

Kezdetben a tanmenet minden szakon egységesen három évig tart, s tanulmányaik befejezése után a hallgatók oklevelet vesznek át. A tanórákat a Bolyai Farkas Líceumban, a volt Református Kollégium épületében látogatják a diákok. A tanárok között a helyi szakképzett kollegák mellett fontos szerepet kapnak a külföldi partnerintézetektől érkező önkéntes tanárok: Scottish Churches World Exchange – Egyesült Királyság, Christian Reformed World Mission – Michigan, Egyesült Államok, Alliance et Partage – Franciaország.

Az általános nyelvtanfolyamok mellett már 1994-től szervezünk vizsgafelkészítőket nemzetközi elismertségű nyelvvizsgákra, először a TOEFL, majd a Cambridge ESOL vizsgákra együttműködésben a British Councillal. A francia tagozaton DALF, a német szakon ZD és ZMP nyelvvizsgákra készülhetnek a hallgatók együttműködésben a kolozsvári Francia Kulturális Központtal valamint a Goethe Intézettel.

A Vártemplomi Egyházközség 1995-ben bejegyezteti az alapítványt önálló jogi személyként, amely hamarosan a megkapja az állami akkreditációt is oktatási intézményként.

A Calepinus Idegennyelvű Könyvtár

Az oktatás mellett 1993-ban létrejön a Calepinus Idegennyelvű Könyvtár, melynek állományát kezdetben adományozott könyvek alkotják nagy számban, elsősorban az Alliance et Partage szervezet jóvoltából, és a Vártemplom Balassi Termében kap helyet. A kizárólag idegen nyelvű olvasmányokat, hang- és vizuális anyagokat tartalmazó gyűjtemény fontos hiánypótlónak bizonyul, nemcsak a nyelviskola hallgatói, de a közeli középiskolák és egyetemek diákjai is rendszeresen látogatják. Az állomány enciklopédikus jellegű, azaz szótárakat, kézikönyveket, vallásos, tudományos, földrajzi, történelmi és szépirodalmi olvasmányokat tartalmaz, amelyeket kiegészítenek a nyelvoktatáshoz szükséges tananyagok és segédanyagok angol, francia, német, holland és egyéb nyelveken. 2000-ben az állomány átköltözik a Szentély Bástyába, majd 2009 januárjában a Bolyai utcai új székhelyre. A szabadpolcos rendszerben működő, folyamatosan bővülő könyvtár ma 6317 tételével egyedülálló a megyében, bejegyzett olvasóinak száma pedig 1438.

A huszonegyedik század

Az egységes Közös Európai Referenciakeret megjelenésével a nyelvoktatás a 2000-es évek elején átrendeződik Európa szerte, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az interaktív innovatív módszerek. Az új körülményekhez és igényekhez igazodva a három éves főiskolai tanmenetet a Nyelviskolában, 2005-ben felváltja a moduláris oktatás, a rövidebb tanfolyamok, amelyek új, az egyéni tanulást is elősegítő interaktív CD-romot is tartalmazó tankönyvcsomagokra alapoznak. A moduláris rendszer előnyei a pontosabb ismeretfelmérés és szintrehelyezés, a sokkal inkább egységes tudásszintű csoportokban történő hatékonyabb tanítás, a tandem-oktatás fejlődése és az intenzív tanfolyamok létrejötte a hagyományos heti kétszer két órás tanmenet mellett.

Partnerkapcsolataink is bővülnek ebben az évben, 2005 őszétől iskolánk a Londoni Kereskedelmi és Ipari Kamara bejegyzett vizsgaközpontja Marosvásárhelyen, s ezzel az általános angol nyelvvizsgák mellett gazdasági, illetve turisztikai angol nyelvvizsgákra is jelentkezhetnek az érdeklődök. 2007-től indul felkészítő a Goethe Intézet új GZ-B2 nyelvvizsgájára, 2008-tól pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kezdő szintű SD1 és SD2 vizsgák is.

2006-ban oktatunk először nyelvet gyerekeknek, s azóta minden évben indul játékos nyelvtanfolyam elemistáknak és alsó gimnazistáknak.

Újdonságot jelent, s a tanulmányi és intézményfejlesztés szempontjából is meghatározónak bizonyul a vállalati oktatás, az ún. „in company” tanfolyamok.

2007-ben Fülöp Géza igazgatót, aki rövid megszakítással 17 évig látja el ezt a feladatot, elnökévé választja az Alapítvány kuratóriuma, s helyét Fülöp G. Miklós foglalja el. Ekkor kezd erőteljesen kirajzolódni az iskola grafikus arculata, elkészül a 2006-tól tervezett weboldal és tanfolyamaink nagyobb nyilvánosságot kapnak a helyi médiában. 2008 szeptemberében kénytelenek vagyunk új székhelyre költözni a meggyengült szerkezetű Teleki Házból a Bolyai utca 8 szám alá, ahova 2009 januárjában a könyvtárat is átköltöztetjük, s ahol berendezzük saját korszerű felszereltségű osztálytermünket.

A hagyományokhoz híven mindvégig fontos szempont marad szociális érzékenységünk megőrzése, a nyelvtanulás lehetőségének biztosítása a kispénzű emberek számára is. Évente több mint negyven ösztöndíjat osztunk ki szociálisan hátrányos helyzetű nagycsaládos vagy vidékről ingázó fiataloknak, munkanélkülieknek és a helyi Református Kollégium, illetve a Bolyai Farkas Líceum diákjainak.

Angol anyanyelvű kollegáink vezetésével 1990-től máig megszervezzük vasárnaponként az angol nyelvű Istentiszteletet (English Worship Service), ahol a városban élő külföldi önkénteseknek lehetőséget nyújtunk a közösségi együttlétre.