Az Év Civil Szervezete Díj

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) 2008-ban Civil Díjat alapított azzal a céllal, hogy megismertetesse magyar közösségünk életében a civil társadalmi munkát és értékeket, növelje a civil szervezetek iránti érdeklődést és tájékoztassa a potenciális támogatókat. A Civil Díjat 2010-ben is oda kívánjuk ítélni az év legjobb erdélyi magyar civil szervezetének – a szervezet 2009-es tevékenységi jelentése alapján.

A díjat az a szervezet nyerheti el, amely előző évben kiemelkedő módon járult hozzá a civil társadalom fejlődéséhez. A díjnak az alapítói szándék szerint elsősorban eszmei értéke és társadalmi súlya van. Célunk: elismerést és megbecsülést kifejezni azon civil szervezetek iránt, amelyek példaértékű munkát végeznek.

Az Év Civil Szervezete Díjat évente egy civil szervezet nyerheti el. A díj: pénzjutalom, oklevél és emlékplakett. Oklevelet kapnak a II. és III. helyre sorolt szervezetek is.

Két egymás utáni évben ugyanaz a szervezet nem kaphatja meg a Díjat.

Hogyan kaphatja meg egy civil szervezet a díjat?

1. Jelölés

Ahhoz, hogy egy szervezet pályázhasson az Év Civil Szervezete Díj elnyerésére, előzőleg jelölést kell kapnia erre. A jelölést magánszemélyként bárki megteheti. A jelöléshez a jelölő személynek mellékelnie kell egy legtöbb 30 soros indoklást, melyben választ ad a következő kérdésekre:

1. Ismertesse röviden a jelölt szervezetet!

2. Indokolja meg, miért jelöli az illető szervezetet a díjra?

3. Melyek az adott civil szervezet legfőbb érdemei általában és az előző évben?

4. Van-e kapcsolata az adott szervezettel?

5. Milyen forrásokból és mennyire ismeri munkájukat?

Idén a jelölések fogadásának időszaka szeptember 14-28. A jelöléseket e-mailen az mcszesz@gmail.com címre, faxon a 0264-450230 számra lehet beküldeni.

2. Pályázat

Mit kell tartalmaznia a pályázatnak?

A jelölést kapott civil szervezetek évi jelentés formájában pályázatot készítenek el és nyújtanak be. Az éves jelentés az előző, 2009-es évre vonatkozzon.

A jelentés tartalmi elemei:

– tevékenység bemutatása: programok leírása (mindenik esetében célja, jellege, a források – anyagi, humán – jellege és mértéke, a célcsoport vagy célközösség nagysága, elért eredmények);

– a folyamatosság eszközei (egyedi, vagy folyamatba-programba illeszkedő rendezvény);

– éves költségvetés bemutatása – a támogatók, források megjelölésével;

– az átláthatóság, hatékonyság, céltudatosság érvényesülése (sajtójelenlét);

– partnerek léte és kiléte, együttműködés jellege;

– példaértékű magatartás az adott társadalmi közegben (szervezeti kultúra).

A jelentéseket postai úton kérjük beküldeni a következő címre: Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége: 400196 Cluj, str. Aviator Bădescu 35. Az anyagokat kérjük elektronikus formában is eljuttatni a mcszesz@gmail.com e-mail címre. Beküldési határidő: október 4.

A pályázatok elbírálása

A megadott határidőre beérkezett jelentések elbírálását elismert civil közéleti személyekből létrehozott bizottság végzi. A bizottságnak 5 külső tagja van. A bizottság titkára az MCSZESZ irodavezetője, aki működteti a zsűrit. A MCSZESZ Igazgató Tanácsa tagjainak szervezetei nem pályáznak a Civil Díjra.

3. Díjkiosztás

A díj átadására az október 15-16. között megrendezésre kerülő Civil Fórum keretében fog megtörténni október 15-én, Marosvásárhelyen.

Share this post

PinIt
scroll to top