A Magyar Dráma Napjának megünneplése Marosvásárhelyen

„Nyelvében él a nemzet.

1883 szeptember 21-én mutatták be Madách Imre Az ember tragédiája című színpadi költeményét, a magyar drámairodalom mindmáig egyik legjelentősebb alkotását.

Ezt a napot választották a MAGYAR DRÁMA NAPJÁnak. Ezt ünnepeljük ma.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Székely Színház Egyesület ebből az alkalomból egy olyan előd előtt rója le most tiszteletét, akinek áldásos tevékenysége nélkül a magyar irodalom, a magyar dráma sem bontakozhatott volna ki a maga gazdagságában.

Aranka György – akinek a szobra előtt állunk – elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar nyelv ápolása terén. Élete és munkássága összefonódik Marosvásárhely kultúrtörténetével. Az általa hirdetett felvilágosult eszmék hozzájárultak a város kulturális nívójának növekedéséhez. Író, költő szobra előtt állunk, aki 220 évvel ezelőtt, 1791-ben megalapította az ERDÉLYI MAGYAR NYELMÍVELŐ TÁRSASÁGOT, amely rövidesen az erdélyi magyar szellemi élet központjává lett. Aranka György nevét ma is nyelvművelő mozgalom őrzi.

Sokoldalú tevékenysége a színház területére is kiterjedt: William Shakespeare III. Richard című drámájának első magyar fordítójaként ő volt az, aki – a tömegek művelődése érdekében – egy állandó színház létesítését elsőként szorgalmazta.

A MAGYAR DRÁMA NAPJÁN ezért emlékezünk rá, és helyezzük el koszorúnkat az erdélyi magyar szellemi élet egyik első polihisztorának lábainál.”

A fent idézett szöveg Aranka György marosvásárhelyi szobránál hangzott el a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Székely Színház Egyesület által szervezett koszorúzás alkalmával, Sebestyén Aba színművész tolmácsolásában. Gyarmathy János szobrász alkotása mellett Farkas Ibolya művésznő szavalta el Csokonai Vitéz Mihály MAROSVÁSÁRHELYI GONDOLATOK című, meghökkentően aktuális üzenetű költeményét. A szobor talapzat-dombján a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Tompa Miklós Társulat, a Liviu Rebreanu Társulat, a Székely Színház Egyesület, Maros Megye Tanácsa és a Maros Megyei RMDSz, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, az EMKE Maros Megyei Szervezete, a Dr. Bernády György Alapítvány, a Lórántffy Zsuzsanna Egyesület és a Sütő András Baráti Társaság nevében helyezték el a tisztelgő emlékezés koszorúit.

A Magyar Dráma Napja alkalmával szervezett ünneplés ősbemutatóval folytatódott a színház Kistermében. A Tompa Miklós Társulat művészei felolvasó-színházi előadásban Lovassy Cseh Tamás VALE-BÚCSÚ című színművét mutatták be, mely a Művészeti Egyetem Színháztudományi Tanszékének DrámaPálya II. címen meghirdetett pályázatának díjazott darabja. Az ősbemutatóra az ifjú nagyváradi szerző jelenlétében került sor. Az előadás szereplői: Györffy András, Nagy Dorottya, Tollas Gábor, Kilyén László, Kilyén Ilka, Mózes Erzsébet, Henn János, Tatai Sándor, László Zsuzsa, Bokor Barna és Gáspárik Attila voltak. Zene: Ila Gábor. Rendező: Kövesdy István.

A felolvasó-színházi premiert nyilvános beszélgetés követte, melynek résztvevői Kovács András Ferenc és Láng Zsolt, a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztői, valamint Csuszner Ferenc és Lovassy Cseh Tamás, díjazott ifjú drámaírók voltak. A házigazdai-moderátori szerepet Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója töltötte be. KAF, mint a DrámaPálya zsűritagja igen pozitívan értékelte a bemutatott színművet. Láng Zsolt vélekedésében a felolvasó színházzal kapcsolatos aggályait is megfogalmazta. A két ifjú drámaíró imponáló érettséggel vallott a színház iránti érdeklődés fogantatásáról, a kortárs létállapotok irodalmi kivetüléséről. A szellemdús társalgásba a színház iránt valóban érdeklődő nézők is bekapcsolódtak.

Share this post

PinIt
scroll to top