Az alkotmánybíróság elismerte az azonos nemű házasfelek szabad helyváltoztatási és tartózkodási jogát

Az Európai Unió Bírósága döntésével összhangban Románia Alkotmánybírósága szerdán elismerte az azonos nemű házaspárok szabad helyváltoztatási és tartózkodási jogát.

Valer Dorneanu alkotmánybírósági elnök leszögezte, hogy az EU Bírósága azt javasolta Romániának, hogy ne korlátozza a szabad mozgás és a Románia területén való tartózkodás jogát. Ennek szellemében az általa vezetett testület alkotmányosnak ismerte el a korábban kifogásolt törvényszövegeket.

Az alkotmánybíróság az azonos nemű személyek között kötött házasságok elismerését tiltó törvény és a szabad helyváltoztatáshoz való jogot biztosító törvénnyel kapcsolatban benyújtott indítványt tárgyalta.

A polgári törvénykönyv 277. cikkelye (Bizonyos élettársi kapcsolatok tilalma vagy házassággal való azonosítása) a második bekezdésben kimondja, hogy ‘Az azonos nemű román vagy külföldi állampolgárok között külföldön megkötött vagy szerződött házasságokat Romániában nem lehet elismerni’ ; a (4) bekezdés szerint pedig ‘Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamai állampolgárainak Románia területén való szabad mozgására vonatkozó törvényi rendelkezései alkalmazandók maradnak’ (magyar fordítás: Románia Polgári Törvénykönyve, Forum Iuris Kiadó – szerk. megj.).

2016 júliusában az ACCEPT Egyesület és a Diszkriminációellenes Koalíció egy román és egy amerikai állampolgárból álló homoszexuális pár, Relu Adrian Coman és Robert Clabourn Hamilton esetét ismertette, akik beperelték a román államot, mert az nem ismeri el a 2010-ben Brüsszelben kötött házasságukat.

2016. november 29-én az ügyben megszólított alkotmánybíróság úgy döntött, hogy felfüggeszti a kérdés megtárgyalását mindaddig, míg az Európai Unió Bíróságától választ nem kap egy sor kérdésre ezzel kapcsolatban.

2018. június 5-én az Európai Unió Bírósága arról döntött, hogy Adrian Coman és Robert Clabourn Hamilton ügyében, hogy az EU egyetlen tagállama sem tagadhatja meg egy EU-állampolgár szabad tartózkodási jogát azáltal, hogy azonos nemű, nem EU-állampolgár házastársától megvonja az ország területén való tartózkodáshoz való jogot.

Románia Alkotmánybírósága megkeresésére az EU Bírósága leszögezte, hogy a ‘házasfél’ kifejezés az azonos nemű házasfelekre is vonatkozik azon uniós jogszabályok tekintetében, amelyek biztosítják a szabad tartózkodást az EU-állampolgárok, valamint családtagjaik számára.

Az EU Bírósága hozzátette, hogy – noha a tagállampoknak jogukban áll dönteni, hogy engedélyezik-e vagy sem az azonos neműek házasságát – , arra nincs joga egyetlen tagállamnak sem, hogy korlátozza egy uniós állampolgár szabad tartózkodáshoz való jogát azáltal, hogy azonos nemű, nem EU-állampolgár házastársától megvonja az ország területén való tartózkodáshoz való jogot.

Ezen jog biztosítása nem befolyásolja a házasság intézményének meghatározását az illető tagállamban, és nem jelenti azt, hogy az illető tagállamot az azonos neműek közti házasságok elismerésére kötelezné – szögezi le a testület.

Forrás: AGERPRES

Share this post

PinIt
scroll to top