Az Igazság Napja Sepsiszentgyörgyön – véget ért a demonstráció

Kiáltvány elfogadásával ért véget szombaton Sepsiszentgyörgyön az Igazság Napja elnevezésű demonstráció, amelyben az Erdély minden tájáról összegyűlt résztvevők az egyházi vagyon maradéktalan visszaszolgáltatását és a visszaállamosítási kísérletek beszüntetését követelték a román hatóságoktól.

A szervezők által csaknem harmincezresre becsült tömeg előtt Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese olvasta fel a kiáltvány szövegét, amelyet a jelen lévők három „igen” kiáltással fogadtak el. A dokumentumban a demonstrálók tiltakoznak az ellen a bírósági döntés ellen, amely – jogerőre emelése esetén – visszavenné a református egyháztól a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot, az ingatlan tíz évvel ezelőtti visszaszolgáltatását végrehajtó bizottság tagjait pedig börtönbüntetéssel sújtja.

A kiáltvány felhívja a figyelmet arra, hogy ez a döntés veszélyes precedenst teremt, és oda vezethet, hogy leáll a restitúció, több ezer államosított egyházi ingatlan nem kerül vissza jogos tulajdonosához, és a már visszaszolgáltatott épületek is veszélybe kerülnek.

Romániának teljesítenie kell az európai csatlakozáskor vállalt kötelezettségeit, és vissza kell szolgáltatnia az egyházak elkobzott vagyonát – hangoztatta Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a tüntető tömeg előtt elmondott beszédében.

A volt püspök rámutatott: ő maga édesapja iskolája elé jött tüntetni, de a demonstráció minden résztvevője ősei jogán szólal fel az egyházi, közösségi vagyon védelmében.

Tőkés László hozzátette: egyetért Pap Gézával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével abban, hogy a Mikó-ügy politikai megrendelésre, titkosszolgálatok közreműködésével született az erdélyi magyarság megfélemlítése érdekében.

„Ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni, mert erre megy ki a játék!” – mondta Tőkés László.

Az EP-képviselő szolidaritásáról biztosította a székelyföldi tüntetéssel egy időben zajló kassai alkotmánymenet résztvevőit, ugyanakkor leszögezte: szükség esetén Erdély más városaiban is utcára fog vonulni a magyarság, ha jogsérelem éri.

„Ne bántsák az erdélyi magyarok múltját, és ne rabolják el a jövőjét! – így fogalmazta meg Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Sepsiszentgyörgyön, szombaton rendezett demonstráció üzenetét, amelyen – a szervezők becslése szerint – csaknem harmincezer ember tiltakozott a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása és a restitúciós bizottság meghurcolása ellen.

Kelemen Hunor beszédében kifejtette, azért gyűltek össze a tüntetők Sepsiszentgyörgyön és azért támogatják őket még százezrek és milliók, mert az erdélyi magyar közösség múltja és jövője forog kockán.

„El a kezekkel az egyház tulajdonától, el a kezekkel az egyház vagyonától! Azért vagyunk itt több mint huszonötezren, hogy együtt kiáltsuk világgá: ne vegyétek el azt, ami a miénk! Ne tegyetek igazságtalanságot egy egész nemzeti közösséggel!” – fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor rámutatott, hogy az utóbbi két évtizedben több mint nyolcszázezer hektár közbirtokossági erdőt kapott vissza az erdélyi magyar közösség, egyházai pedig több mint ezer ingatlant, de több száz ingatlan sorsa még mindig bizonytalan. Az erdélyi magyar közösség erejére, elkötelezettségére és összefogására lesz szükség ahhoz, hogy megállítsák a „visszaállamosítás kísértetét” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

A sepsiszentgyörgyi demonstráción valamennyi erdélyi magyar történelmi egyház elöljárója – Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, és Fehér Attila, a romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházkerület főtanácsosa – is felszólalt. Beszédeikben az elődök által hátrahagyott örökség melletti kiállás és a nemzeti összefogás fontosságát hangoztatták.

A tüntetésen az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt számos vezető tisztségviselője jelen volt. A demonstráció rendbontás nélkül ért véget, a távozók közül pedig sokan alá is írták az Igazság Napján elfogadott kiáltványt.

Share this post

PinIt
scroll to top