Botrány a Tanfelügyelőség és a Carol Davila egészségügyi főiskola között

torvenyA Maros Megyei Tanfelügyelőség azzal vádolja a Carol Davila Magán Egészségügyi Főiskolát, törvénytelenül tevékenykedik, miután az intézmény működési engedélyét 2012. nyarán beszüntették.

A Tanfelügyelőség a rendőrséget és a főügyészséget is bevonta, derítsék ki, mi a valós helyzet a főiskolára nézve. Akik azonban a leginkább megszenvedik a botrányt, a diákok, akik képtelenek átiratkozni más főiskolára, hiszen az ajtót mindig zárva találják, illetve azt követelik tőlük, előbb legyenek napirenden a tandíj kifizetésével.

A tanulók panaszt tettek az Oktatási Minisztériumnál és a Maros Megyei Fogyasztóvédelemnél. A szaktárca egyetlen megoldást javasolt: pereljék be az iskolát – nyilatkozta Aurelia Coşarcă, a technikum egyik diákja. Őtőle értesült a sajtó, hogy a főiskola tandíjfizetésre kötelezi a diákjait, annak ellenére, hogy törvénytelen működése mellett ez is illegális.

Ioan Macarie, a Maros Megyei Tanfelügyelőség magánoktatással foglalkozó képviselője megerősítette, a Carol Davila Magán Egészségügyi Főiskola akkreditációját a 2012–2013-as tanévtől visszavonták, ugyanis az intézmény nem tesz eleget a tanítás követelményeinek. Hozzátette, fontos követelmény, hogy a diákok szakmai gyakorlaton vegyenek részt. Ehhez a tanintézménynek szerződést kell kötnie a kórházakkal, de a Carol Davila Főiskola egyetlen ilyen okiratot sem tud felmutatni.

A tanintézmény képviselői azt állítják, jogi úton megtámadták az Oktatási Minisztérium akkreditációra vonatkozó parancsát, és amíg közzé nem teszik a módosíthatatlan végzést, igenis jogukban áll normálisan működni tovább.

Octavian Apostolache, a Carol Davila Magán Egészségügyi Főiskola tanára úgy nyilatkozott, oktatási törvény írja elő, hogy a diákok bármikor válthatnak tanintézményt, ha leróják tartozásaikat az aktuálisnál. Aki ezt megtette, jelenleg már máshol tanul. „Egyébként nem értem, hol van a probléma.” – tette hozzá a pedagógus. „Hogy hol folyik jelenleg a gyakorlat? Az iskolában, a kórházakban, ezek belső igazgatási ügyek.” – fogalmazott Apostolache.

A dolgok azonban sokkal súlyosabbak, mint gondolnánk – világosított fel Ioan Macarie. Az iskolának nincs sem anyagi alapja, sem főállású tanárja. Ugyanakkor valamennyi általa kibocsátott dokumentum, döntés semmisnek bizonyul. Jelenleg az iskola megszünt közreműködni a Tanfelügyelőséggel, nem tájékoztat az igazgatójának kilétéről, sem a diákok létszámáról, és statisztikai adatokat sem oszt meg. A tanulók pedig, akik más iskolába iratkoznának át, nem tehetik meg, mivel az épületet mindig zárva találják – magyarázta a Tanfelügyelőség képviselője.

Mi több, Macarie szerint a fősikolán hamis pecsétekkel dolgoznak, Apostolache azonban ezt is megcáfolta úgy nyilatkozva, az egyik pecsétet maga a Tanfelügyelőség kézbesítette nekik, míg a másikat az iskola vezetősége készíttette.

Share this post

PinIt
scroll to top