Döntő házként elutasította a szenátus a Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvénytervezetet

Döntő házként elutasította kedden a szenátus a Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvénytervezetet.

A Kulcsár-Terza József RMDSZ-es képviselő által előterjesztett törvényjavaslatot korábban negatívan véleményezte a közigazgatási szakbizottság. Ezt a jelentést erősítette meg a plénum 96 támogató és 9 ellenszavazattal.

A tervezet értelmében „Székelyföld lakossága önkormányzati közösséggé alakul” történelmi azonosságának kifejezéseként, polgárai esélyegyenlőségének biztosítása érdekében és a magyar nemzeti önazonosság védelmében.

A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a történelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír – fogalmaz a tervezet.

A dokumentum szerint „Székelyföld Románián belül jogi személyiséggel rendelkező autonóm régióvá” válik, amelynek illetékességét „a régió statútuma, törvény és a nemzetközi jog határozza meg”. „A régió döntéshozó és ügyviteli joggal rendelkezik a sajátos illetékességi területeken. E jognak szavatolnia kell a régió számára saját politika kidolgozását és alkalmazását” – áll még a tervezetben, amely szerint „az autonóm régió területe a jelenlegi Kovászna és Hargita megye területét, valamint a Maros megyéhez tartozó történelmi Marosszék területét foglalja magában”.

A törvényjavaslatot korábban a képviselőház is elvetette, a szenátus döntő házként szavazott róla.

Forrás: AGERPRES

Share this post

PinIt
scroll to top