Elutasítják a verespataki bányatervet az erdélyi magyar egyházak

Közös nyilatkozatban utasították el az erdélyi történelmi magyar egyházak a verespataki bányaprojektet és a román kormánynak – a bányaprojekt megvalósítását szolgáló – törvénytervezetét.

Verespatak

Az MTI-hez kedden eljuttatott nyilatkozatban a református, a római katolikus, az evangélikus-lutheránus és az unitárius egyházak vezetői emlékeztettek arra, hogy fenntartják a tíz évvel ezelőtt kifejtett elvi álláspontjukat.

„Természeti környezetünket Isten teremtette, épített és másfajta kulturális örökségünket a környéken élő mindenkori emberek hozták létre utódaik számára. Mindezen értékeket kötelességünk megvédeni bármilyen közvetlen rombolástól és évszázadokra kiható veszélyforrástól” – áll a nyilatkozatban.

Az egyházfők emlékeztetnek arra, hogy verespataki templomaik, temetőik és más helybeli örökségeik egyházaik tulajdonát képezik, amelyekről nem kívánnak lemondani, és eredeti állaguk és helyszínük erőszakos megváltoztatását sem tudják elfogadni.

Románia alkotmányára hivatkoznak, amely előírja az egészséges és természetes környezethez való jogot, valamint a magántulajdonhoz való jog sérthetetlenségét. Utalnak ugyanakkor az Európai Parlament 2010-es határozatára, amelyben a testület állást foglalt a ciántechnológiás bányászat európai betiltása mellett.

„Tiltakozunk a természetrombolás, a magántulajdon megsértése, a kulturális értékek rombolása ellen, ami a jogszerűtlen törvénytervezet elfogadásával és végrehajtásával bekövetkezne. Felszólítjuk a kormányt, hogy vonja vissza a kifogásolt kezdeményezését! Amennyiben erre nem kerül sor, akkor felkérjük Románia parlamentjének tagjait, hogy az ügydöntő szavazáskor utasítsák el ezt a törvénytervezetet” – áll a nyilatkozatban.

Az egyházfők arra szólítják fel a román kormányt, hogy foganatosítson célirányos intézkedéseket a környék munkanélküliségének és más szociális problémáinak megoldására.

Share this post

PinIt
scroll to top