Évnyitó ünnepség a Kistemplomban

A Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum közös tanévnyitó ünnepségére szeptember 16-án került sor ugyan, de a Kollégium évnyitó istentiszteletét vasárnap délelőtt tartották a Gecse utcai református templomban. Az eseményen zsúfolásig megtelt a Kistemplom, ahol a refis tanárok és tanulók mellett, többek között jelen voltak a diákok szülei is, valamint Brassai Zsombor megyei, Peti András városi RMDSZ elnök.

evadnyito-kistemplom

Az évnyitó istentiszteleten Gál József iskolalelkész szolgált, a János apostol I. levél 5. fejezetének 4. verse alapján hirdette Isten igéjét: Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A lelkipásztor prédikációjában kiemelte, hogy a világ és az élet győztesei azok, akik Isten törvényei szerint élnek, hiszen a hit már legyőzte a világot.

„Legújabb győzelmünk az előkészítő osztály beindítása, amelyet a pedagógus kollégák és a szülők elszántsága, akarata, megfelelő hozzáállása tett lehetővé. Ajándékból, nem érdemből kaptuk a megbízatást Istentől, mert hittünk a cél megvalósulásában. Kollégiumunkban szeretnénk átadni, amit mi is kaptunk egykor: megértetni tanulóinkkal, hogy szorgalmas és kitartó munkával, hittel és imával mindent elérhetünk az életben, de a győzelem küzdelmet, harcot igényel.” – fejtette ki a lelkipásztor.

Méltatás, beköszöntő beszéd, az „újak” eskütétele

A tartalmas prédikációt követően Benedek Zsolt a Református Kollégium frissen kinevezett igazgatója elődje, Székely Emese tanárnő munkásságát méltatta, majd a volt intézményvezető mondott köszönetet azoknak, akik munkájában segítették. Benedek Zsolt igazgató, akinek több mint tíz éves szakmai tapasztalata van az oktatás terén beköszöntő beszédében elmondta, hogy szeretné, hogy a sokszínű iskolarendszerben a Református Kollégium minőségi oktatással, valódi értékeket nyújtana tanulóinak. Benedek szerint a Kollégium összefogó erő kell legyen, amelyben az értelem az érzelemmel kell párosuljon, s az iskolának egyaránt ápolnia kell a hitet, hagyományt, nemzeti öntudatot. Az igazgató szavait követően Enyedi Csaba lelkész-tanár gitárkíséretével az előkészítő osztályosok énekeltek. Az évnyitó ünnepség a Kollégium új tanárainak és frissen érkezett diákjainak eskütételével folytatódott, majd az iskola kórusa énekelt kánont, illetve hálaéneket, afrikai dallamra.

evadnyito-kistemplom2

„Fegyverrel és tudománnyal küzdjetek!”

Az évnyitó istentiszteletet megtisztelte jelenlétével Brassai Zsombor a Maros megyei RMDSZ elnöke, illetve Peti András a város alpolgármestere, az RMDSZ városi szervezetének elnöke. Az elöljárók egy jelképes ajándékot adtak át a kollégium vezetőségének: egy címer berámázott másolatát, amelyet Bethlen Gábor 1629-ben, néhány hónappal halála előtt, adományozott egyházainknak. „Fegyverrel és tudománnyal küzdjetek” – áll a címer fölött Bethlen Gábor üzenete.

„A fejedelem felismerte, hogy Erdély felemelkedése az oktatásnak és a tanulásnak van alárendelve. A felekezeti oktatásért való küzdelmünket azonban becsülettel, megfelelő hozzáállással, méltósággal kell megvívni (…) A címerről jusson eszetekbe, hogy az erő és a hatalom a tudásból és a hitből adódik.” – hívta fel a tanulók figyelmét Brassai Zsombor. Peti András a városi RMDSZ elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy napjainkban minden szinten biztosított Marosvásárhelyen a református felekezeti oktatás, ami ugyan győzelemnek is minősíthető, de nem elégséges. Peti elárulta a jelenlévőknek, hogy egy ideje azon dolgoznak, hogy a római katolikusoknak is biztosítani tudják a felekezeti oktatást.

Az évnyitó istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult.

Berekméri Edmond

Share this post

PinIt
scroll to top