Hatalmas port kavart a kormány MOGYÉ-re vonatkozó döntése

Valóságos zűrzavar lett abból, hogy a kormány tegnap jóváhagyta a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar kar létrehozását.

A politikai döntés ellen többen is tiltakoznak: a MOGYE román hallgatói, az Orvosok Országos Kamarája, a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szervezete, és még a Román Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság (ARACIS) képviselői is.

 

Az Orvosok Országos Kamarájának elnöke, Vasile Astărăstoae úgy nyilatkozott, a Kamara szándéka az, hogy visszautasítsa mindazon orvostanhallgatók oklevelét, akik a magyar karon végeznek majd. Astărăstoae hozzátette, a MOGYE helyzetéről nem a politikusoknak kellene döntést hozniuk, ez ugyanis csak rontani fog az oktatás minőségén.

A Kamara elnöke úgy véli, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények az új kar megalapításához, a közeljövőben kétféle orvos hagyja majd el a MOGYÉ-t: a román tagozaton tanuló, minőségi kritériumoknak eleget tevő rezidens, valamint a magyar karon tanuló végzős, akinek felkészítésében rengeteg lesz a hiányosság. A Kamara nem diszkriminál, viszont nem ismerheti el azon orvosok oklevelét, akiknek szakmai tudása megkérdőjelezhető, illetve veszélyt jelent a páciensek életére – indokolta Astărăstoae a România TV-nek.

 

Két szamárrá változtatott ló – így jellemezte a MOGYE helyzetét a Román Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság (ARACIS) elnöke, Ioan Curtu, aki szerint a módosításokat követően meg kell ismételni az intézmény minősítéseit, és lehetséges, hogy az intézkedés miatt az nem fog megfelelni az összes követelménynek. Jelen pillanatban a MOGYE „a bizalom magas fokát” tanúsítja, és egy olyan felsőfokú oktatási intézmény, amelyre mindannyian büszkék vagyunk. Viszont ha megalakul a magyar kar, meg kell vizsgálni újból az oktatókat, a hallgatókat, az oktatási anyagok minőségét és a tudományos kutatások színvonalát. Ezek pedig valószínűleg csorbát szenvednek a kettéválasztással – véleményezett Curtu. Hozzátette, jelenleg nem is lehetne létrehozni az új kart a MOGYÉ-n, ugyanis az európai standardoknak az nem tudna eleget tenni. Ennek fő oka az, hogy túl sok lenne a magyar diák, a magyar szaktanárok létszáma pedig alacsony.

 

Ugyanerre az érvre épít Constantin Copotoiu, a MOGYE rektora is, úgy nyilatkozva, jelenleg az egyetem egy egészként működik – román, magyar és angol nyelven. Ma 1750 magyar hallgatót tart nyilván az intézmény, a 4500 egyetemista közül. A tanárok létszáma pedig 161. Egy számítást végezve Copotoiu azonban kihangsúlyozta, ha létrejönne a magyar kar, és 161 csak magyar ajkú szaktanár lenne a MOGYÉ-n, a törvénynek megfelelően úgyis csak 805 magyar hallgató tanulhatna az intézményben. Ez azt jelenti, a magyaroknak szánt szabad helyek számát legalább a felére kellene csökkenteni a jelenlegi helyzethez képest, és „ki szeretne ennyi helyet elveszíteni a magyar nyelvű kar miatt?” – tette fel a kérdést a rektor.

 

A Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szervezete pedig egyenesen törvénytelennek és jogtalannak tartja a kormány döntését. A Kormányrendelet jóváhagyásával a kabinet nem tesz mást, minthogy folytatja az Emil Boc által megkezdett kompromisszumos vezetést, és eleget tesz az RMDSZ kívánságainak – fogalmazott Ciprian Dobre, képviselő a PNL által kibocsátott sajtóközleményben. A politikus is egyetért mások véleményével, mely szerint a politikum beavatkozása az egyetem életébe csakis rontani fogja a MOGYÉ-n zajló oktatás minőségét. Dobre szerint, ha valóban helytálló lesz a tegnapi döntés, akkor az egyedi Kormányrendelet lesz Románia történelmében, ugyanis alkotmányos jogokat sért meg hivatalosan – az egyetemek autonómiájának jogát, ugyanakkor az Oktatási Törvénynek is ellentmond abból a szempontból, hogy senki és semmi sem kötelezheti egy egyetem Szenátusát arra, hogy politikai, ideológiai vagy egyéb típusú döntést hozzon az intézmény belső életére vonatkozóan – mutatott rá a liberális politikus.

 

Nem utolsó sorban, a MOGYE román hallgatói is ellenkeznek a határozatnak. Immár negyedik alkalommal, újabb tiltakozóakció formájában tüntetnek a politikusok döntése ellen. Ma, március 14-én ugyanis a marosvásárhelyi „Mihai Eminescu” Ifjúsági Ház előtt gyülekeznek, délután 17 órakor. A szervezők közel 100 résztvevőre számítanak. A MOGYE román hallagatóinak képviselői szerint, a tiltakozásoknak ezzel még nincs vége. Folytatni fogják a tüntetést, de a március 15-i ünnepségek után, hogy elkerüljék az esetleges kellemetlenségeket.

Share this post

PinIt
scroll to top