Kapott még negyven tandíjas helyet magyarok számára a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Negyven hellyel egészítette ki az oktatási minisztérium a magyar diákoknak járó tandíjas helyek számát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, miután az intézmény rektora elvett ugyanennyi helyet a magyar tagozattól.

A Krónika és az Új Magyar Szó (ÚMSZ) című napilapok csütörtökön beszámoltak arról, hogy Markó Béla miniszterelnök-helyettes tárgyalásokat folytatott Daniel Funeriu román oktatási miniszterrel, és megállapodásra jutottak arról, hogy a magyar diákoknak járó tandíjas helyek számát az Általános Orvosi Karon a minisztérium kiegészíti negyven hellyel.

Azért volt szükség erre az intézkedésre, mert az egyetem román többségű vezetősége kihasználva, hogy csak a tandíjmentes helyek számának tagozatonként szerinti megoszlása van rögzítve az egyetem belső szabályzatában, a tandíjas helyeket az általános orvosi karon az egyetemi felvételin elért érdemjegy szerint töltötték fel. Így az összesen 80 tandíjas helyre csak a román tagozatra jelentkező diákok jutottak be, noha az egyetem úgy hirdette meg a felvételit, hogy a tandíjas helyek is fele-fele arányban oszlanak meg a román és a magyar tagozat között.

A magyar tagozat vezetői nehezményezték, hogy az egyetem rektora, Constantin Copotoiu megkérdezésük nélkül döntött a helyek ily módon történő betöltéséről. A tandíjas helyek elosztása azonban csak az egyik olyan fejlemény volt az elmúlt hetekben, amely hátrányosan érinti a magyar tagozatot – emlékeztetnek a romániai magyar lapok.

Az egyetem román többségű vezetősége ugyanis júniusban elutasította a magyar oktatóknak azt a kérését, hogy a januártól hatályba lépett új román oktatási törvény szerint önálló intézetekbe/főtanszékekbe szerveződjön a magyar tagozat, ami az eddiginél nagyobb önállóságot biztosított volna a magyar oktatásnak. Jelenleg ugyanis szakonként és nem az oktatás nyelve szerint különülnek el az egyetem karai, az intézmény szenátusában pedig a magyar oktatók és diákok a testületnek csak mintegy negyedét teszik ki. Az egyetemi szenátus így annak ellenére megszavazta az új egyetemi chartát, hogy a magyar tagozat oktatói bojkottálták az ominózus szenátusi ülést.

Markó Béla az ÚMSZ-nek elmondta: a tandíjköteles helyekre történő felvételihez hasonló helyzeteket az okozza, hogy nincsenek tisztázva az arányok, a szabályrendszerek az egyetemen belül. A román és a magyar oktatóknak is tudniuk kell, hogy milyen keretben dolgoznak, milyen döntéseket hozhatnak. Erre pedig az egyetlen megoldás a tagozati különválás – mondta Markó, aki szerint az oktatási minisztérium nem hagyhatja jóvá a szabálytalanul elfogadott chartát, hiszen az új oktatási törvény kimondja, hogy a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a tagozatoknak az oktatás nyelve szerint kell szerveződniük.

MTI

Share this post

PinIt
scroll to top