Kizárólag román nyelvű volt a könyvtár centenáriuma

Kizárólag román nyelven folyt a hétvégén a marosvásárhelyi könyvtár centenáriumi ünnepsége, ezért az Erdélyi Magyar Néppárt a Maros Megyei Könyvtár vezetőségének felelősségre vonását kéri.

Fotó: Vasarhely.ro

Fotó: Vasarhely.ro

A könyvtár fennállásának századik évfordulóján csak román nyelven hangzottak el a beszédek, és sem élőszóban, sem szinkrontolmáccsal nem fordították azokat magyarra, az évfordulóra készült dokumentumfilmen sem volt magyar feliratozás, és az igazgatók névsorát tartalmazó emlékplaketten is csak románul jelent meg a szöveg.

A közigazgatási törvény szerint viszont, minden településen, ahol egy adott kisebbség részaránya eléri a 20 százalékot, kötelező a közérdekű információkat a kisebbség nyelvén is közzétenni.

A Maros Megyei Könyvtárat Bernády György polgármestersége alatt alapították, és a könyvtárnak azóta öt magyar nemzetiségű igazgatója is volt, így összességében több mint ötven évig állt magyar igazgató a könyvtár élén. Az EMNP városi és megyei szervezete elítéli az egynyelvű ünneplést.

„A gesztust a marosvásárhelyi magyarság arculcsapásaként, semmibevételeként, másodrangúságba taszításaként értékeljük, hiszen elfogadhatatlan, hogy egy olyan városban és egy olyan megyében, amelynek lakossága majdnem 50 százalékban magyar anyanyelvű, a közpénzekből fenntartott intézmény ünnepségén egyetlen szó se hangozzék el magyar nyelven” – olvasható az EMNP közleményében. Továbbá arra kérik a könyvtár vezetőségét, tegyenek ki kétnyelvű emlékplakettet a mostani helyett.

Forrás: vasarhely.ro, szekelyhon.ro

Share this post

PinIt
scroll to top