Környezetvédelem vs. kereskedelem

Általában a kellemes nem fér össze a hasznossal. Vagy akár úgy is mondhatnánk, az üzlet sem a környezetvédelemmel. Ezt bizonyítja ugyanis az a komoly összetűzés, amely a volt megyei környezetvédelmi felügyelő és a Business Hotel tulajdonosa (és megyei tanácsos) között alakult ki, újra.

A botrány onnan indult, hogy két évvel ezelőtt a Vácmán és a Poklos patakok vizében fertőzést észleltek. A nyomozások pedig oda vezettek, hogy a Business szállótól származik a vegyi anyag, mely a patakokba került.

Ioan Ciorbagiu, akkori környezetvédelmi felügyelő összeállította a bizonyítékokat tartalmazó dossziét, és annak értelmében 50 ezer lejes pénzbírsággal illette volna Florin Vlas hoteltulajdonost és tanácsost. Vlas azonban pert indított a környezetvédelmi felügyelő és a vizsgálat eredményei ellen. A pernek hosszas tárgyalások során vége lett: Ciorbagiu ártatlan, viszont felfüggesztették beosztásából, és előlegezett nyugdíjazásra kötelezték.

Jelenleg a két fél megint összecsap. Ciorbagiu erkölcsi kártérítést követel, amiért eltávolították az állásáról, és emiatt – állítása szerint – több mint 10 ezer lejt veszített. Ugyanakkor Florin Vlas sem tágít elhatározása mellől: rágalom vádjával törvényre adja a Megyei Környezetvédelmi Őrséget, valamint azért, mert évekig perlekedésre kényszerítette őt, és rombolta a szállodája hírnevét.

Share this post

PinIt
scroll to top