Magyar tankönyveket és Bibliákat ajándékoztak moldvai csángómagyar gyerekeknek

Az idei évtől már a hivatalos iskolai oktatás keretében is tanulnak magyar nyelvet és irodalmat a csángó gyermekek. Az 1-12 évfolyamos diákok magyar oktatását, így a határon túli közösségben a magyar kultúra megőrzését, fejlesztését a Nemzeti Tankönyvkiadó közel 1700 darab ingyen tankönyvvel és egyéb kiadvánnyal támogatja, míg a Szent Gellért Lovagrend a Csángó Oktatási Program keretében 125 Bibliát adományozott a gyerekeknek.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCsMSz) a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvánnyal és a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesülettel együtt régóta működteti a Csángó Oktatási Programot, melynek keretében eleinte csak iskolán kívüli magyar nyelvű oktatás zajlott. Ennek során előbb jellemzően önkéntesek tanították magyar nyelvre, irodalomra, történelemre és helyi népismeretre a csángó gyermekeket, majd az idei évtől már a formális iskolai oktatásban is elérték, hogy heti kettő-négy tanórában tanulja a magyart mint tantárgyat közel ezer gyermek. A pedagógusok az iskolai oktatás mellett délutánonként és hétvégénként is foglalkoznak a diákokkal, így összesen több mint kétezer résztvevője van a teljes programnak. Bár a Nemzeti Tankönyvkiadó (NTK) már korábban is támogatta a moldvai csángómagyarok közösségét különböző kiadványokkal, a magyar tantárgy hivatalos, állami intézményekben történt bevezetése után különösen fontosnak tartja, hogy megfelelő mennyiségű tankönyvvel és munkafüzettel segítse a szövetség kultúra-megőrző és fejlesztő tevékenységét. A könyvek és a Szent Gellért Lovagrend által felajánlott 125 Biblia a Maróti Díszfaiskola által megszervezett szállítással jutott el a gyerekekhez.

Kiss János Tamás, a Nemzeti Tankönyvkiadó vezérigazgatója az adomány kapcsán elmondta: „A moldvai csángómagyarok sohasem éltek magyar felségterületen és otthon a nyelvújítás előtti magyar nyelvet beszélik. Mivel az új fogalmak esetében elsősorban román szavakra támaszkodnak, így a program keretében egyfajta nyelvművelés is zajlik: a csángó gyerekek megismerik az újabb kori magyar szavakat, kifejezéseket. A Nemzeti Tankönyvkiadó örömmel támogatja ezt a folyamatot tankönyvekkel és munkafüzetekkel, bízva abban, hogy a program sikeres lesz.”

A Nemzeti Tankönyvkiadó társadalmi felelősségvállalásának egyik fontos eleme, hogy országhatáron belül és kívül, kiadványainak segítségével népszerűsítse a magyar nyelvet és az olvasást, terjessze az egyetemes magyar kultúrát.

Magyarország legnagyobb tankönyv-kiadójaként az NTK kiemelt feladatának és egyben kötelességének tekinti a tudásszerzés lehetőségeinek támogatását, ezen belül az olvasás társadalmi népszerűsítését, valamint az olvasás tanításának elősegítését a határon túli magyar közösségek, a hátrányos helyzetű, valamint a speciális nevelési igényű gyerekek között.

Share this post

PinIt
scroll to top