Március 15-i rendezvények programja Marosvásárhelyen

Maros megye és Marosvásárhely szervezetei március 15-én, a magyar forradalom és szabadságharc 163. évfordulóján emlékünnepségeket szerveznek a következô marosvásárhelyi helyszíneken:

Öregdiákok

A Református Kollégium – Bolyai Farkas Elméleti Líceum Öregdiákok Baráti Köre március 14-én, hétfőn 13 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést tart Lukinics József, az 1848-as szabadságharc hősi halottja sírjánál a marosvásárhelyi római katolikus temetőben.

MPP

A marosvásárhelyi MPP, a Siculitas Egyesület, a református és az unitárius egyház, illetve a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom marosvásárhelyi szervezete március 15-én, kedden Marosvásárhelyen, a Petőfi-szobornál várja az ünneplőket. Itt 12.30 órától a mezőcsávási fúvószenekar fújja a gyülekezőt, majd az ünnepi beszédek, szavalatok, énekek elhangzása után, a koszorúzást követően az ünneplők a fúvószenekar kíséretével és a Mátyás-huszárokkal a Kossuth Lajos utca – főtér – Sáros utca útvonalon a hajdani Királyi Ítélőtábla épületéhez vonulnak, ahol Miholcsa József, a Mátyás-huszárok parancsnoka idézi fel a régmúlt időket, végül szavalatokkal zárul a körülbelül kétórás rendezvény.

RMDSZ

11 órakor a Bernády téren, a Bem- emlékplakett megkoszorúzásával egybekötött megemlékezésre kerül sor, melyen fellépnek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai, a Református Kollégium kórusa, illetve ünnepi beszédet mond dr. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke;

16 órakor a Postaréten, a Székely Vértanúk emlékoszlopánál koszorúzással egybekötött emlékünnepséget tartanak, melyen fellépnek a marosvásárhelyi egyesített kórusok, a mezôcsávási fúvószenekar, Szabó Elôd énekes, Sebestyén Aba színmûvész. Ünnepi beszédet mond Lokodi Edit Emôke, a Maros Megyei Tanács elnöke, dr. Kelemen Atilla, megyei RMDSZ-elnök, Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere és Kecskés Csaba unitárius esperes. Mûsorvezetô: Nagy István színmûvész.

A koszorúzni óhajtók a megyei RMDSZ-szervezet titkárságán jelentkezhetnek – Dózsa György utca 9. szám, elsô emelet, 0265/264-442-es telefonszámon.

Fôbb vidéki rendezvények

16 órakor Fehéregyházán, ünnepi rendezvény a Petôfi Múzeum kertjében

18 órakor Segesváron, ünnepi rendezvény a helyi mûvelôdési otthonban

18 órakor Marosludason, ünnepi rendezvény a helyi mûvelôdési házban

13 órakor Szászrégenben, ünnepi rendezvény a katolikus templom kertjében, 18 órakor ünnepi rendezvény a helyi mûvelôdési otthonban

12 órakor Nyárádszeredában, ünnepi rendezvény a helyi mûvelôdési otthonban és Szász Károly síremlékénél

15 órakor Szovátán, ünnepi rendezvény a polgármesteri hivatal udvarán, majd felvonulás és ünnepi mûsor Petôfi Sándor szobránál

17 órakor Erdôszentgyörgyön, ünnepi rendezvény a helyi mûvelôdési otthonban

7-es Számú Iskola

A Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola diákjai és nevelői közössége hétfő délben 12 órától ünnepli a magyar forradalom és szabadságharc 163. évfordulóját. Ez alkalomból a tanulók és pedagógusaik megkoszorúzzák Petőfi Sándor emléktábláját a Görög Károly-ház erkélye fölött. Díszvendég: Fodor Imre, a Marosszéki Székely Tanács elnöke.

Gyertyás felvonulás

A magyar forradalom és szabadságharc emlékére az Erdélyi Magyar Ifjak marosvásárhelyi képviselôi gyertyás felvonulást szerveznek. A menet a Petôfi Sándor-szobortól indul 19 órakor, az egybegyûltek a Székely vértanúk emlékmûvéhez vonulnak, ahol rövid elôadásokra, szavalatokra kerül sor.

Koszorúzás a Görög-háznál

A Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola diákjai és nevelô közössége tegnap a tanintézetben emlékezett meg az 1848-49-es eseményekrôl. Az ünnepség díszvendége Fodor Imre, a Marosszéki Székely Tanács elnöke volt. Ma délben 12 órakor a diákok megkoszorúzzák Petôfi Sándor emléktábláját a Görög Károly- ház erkélye fölött.

Share this post

PinIt
scroll to top