Marosvásárhelyen is bemutatták a Magyar királynék és nagyasszonyok könyvsorozatot

A budapesti Duna International Könyvkiadó a 17. Marosvásárhelyi Könyvvásár keretein belül ma önálló rendezvényen mutatta be legfrissebb könyvújdonságait, közöttük a Magyar királynék és nagyasszonyok címmel nemrég útjára indult könyvsorozatát, amely a könyvvásár egyik legizgalmasabb kiadványának ígérkezik. 

A magyar királynékat és a magyar történelem legnevesebb asszonyait bemutató könyvsorozat egyenes folytatása és egyben kiteljesedése annak a rendkívüli kezdeményezésnek, amelyben a Duna International Könyvkiadó azt vállalta, hogy a magyar történelem legnevesebb személyiségeinek életútját minőségi, ám bárki számára érthető és megfizethető könyvsorozatok formájában teszi elérhetővé, és amelynek első részeként nemrég zárult le a nagysikerű Magyar királyok és uralkodók című sorozat kiadása.

A könyvsorozat az erdélyi olvasók számára is elérhető már megfizethető áron. Ugyancsak bemutatásra kerültek a Kiadó legújabb díszdobozos kiadványai, illetve más vallási témájú könyvei is.

A Marosvásárhelyen immár 17. alkalommal megrendezett könyvvásár kiemelt rendezvényére az Unitárius Egyházközség Bolyai téri székhelyén került sor, a résztvevőket köszöntötte Nagy László, püspök-helyettes, az Erdélyi Unitárius egyház főjegyzője is, aki kiemelte a kiadó által Erdélybe is eljuttatott magyar történelmi sorozatok jelentőségét. A sajtótájékoztatón részt vett Baráz Miklós, a Duna International Könyvkiadó ügyvezető igazgatója, illetve a kiadó legfontosabb erdélyi partnerei képviseletében H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó, valamint Káli Király István író, a marosvásárhelyi Mentor kiadó igazgatója is. A Magyar királynék és nagyasszonyok sorozat első köteteit Sebestyén Mihály történész elemezte és méltatta a szép számban megjelent hallgatóságnak.

Baráz Miklós elmondta, hogy az elmúlt időszak legszebb könyvpiaci eredményeit produkáló magyarországi kiadó tavaly egyedi utat választva olyan sorozatok kiadásába kezdett, amelyek a történelmi témájú könyvek eddigi gyakorlatát megtörve, könnyed, olvasmányos és grafikailag is szép formában mutatják be a magyarság (és a világ) történelmét. A 2010 ősze óta eltelt idő messzemenően igazolta a koncepció helyességét és a kiadó elvárásait is. A történelmünk során nevessé lett vezetőinket bemutató Magyar királyok és uralkodók című sorozat, vagy a világtörténelem legnagyobb ütközeteit bemutató Nagy csaták sorozat, illetve Leo Kessler II. világháborús folytatásos történetei nemcsak üde foltot jelentettek a magyar könyvkiadás piacán, és rendkívüli sikerükkel rengeteg magyar (közöttük sok erdélyi) család könyvespolcának kiemelkedő díszei is lettek, de oktatási segédanyagként is megtalálták a helyüket számos, a magyar történelem iránt érdeklődő fiatal szemében. A marosvásárhelyi Mentor kiadóval közösen kiadott Wass Albert sorozat pedig díszkiadásban bocsátotta a neves erdélyi író még mindig növekvő erdélyi és magyarországi olvasótáborának rendelkezésére a sok éven át elérhetetlen regényeket. A kiadó történelmi sorozatainak oktatási segédanyagként való felhasználása kapcsán Baráz Miklós bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdeményeztek annak érdekében, hogy a könyvek állami segítséggel eljuthassanak erdélyi magyar iskolákba is.

Baráz Miklós a sajtótájékoztató fő témájára térve kifejtette, hogy a nagysikerű Királyok sorozat méltó folytatásaként és egyben kiteljesítve a magyar uralkodók bemutatását a Duna International most új sorozattal jelentkezik, amely ezúttal a királynékat és azokat a neves asszonyokat mutatja be, akiknek döntő befolyása volt a magyarság történelmének alakulásában. A Magyar királynék és nagyasszonyok nem csak hézagpótló mű – hisz hasonló formában a mai könyvpiacon senki sem mutatta be a történelem eme sajátos szegletét és személyiségeit –, hanem egyben rendkívül egyedi szemszögből láttatja népünk történetét is, bemutatva azt, hogy a magyar nők hogyan járultak hozzá annak a megalkotásához, amit ma magyar nemzetnek hívunk.

A sorozat kötetei azon asszonyok és/vagy lányok olykor hányattatott vagy éppen intrikával teli életútjába engednek bepillantást, akik az elmúlt korok politikai, irodalmi vagy közéletének meghatározó alakjai voltak. Ezen asszonyok nem csak saját életükkel és tetteikkel lettek kiemelkedő egyéniségei saját koruknak, hanem sokszor azon hatás által is, amit férjeikre/szerelmükre gyakoroltak (legyenek azok uralkodók vagy akár művészek), így szerepük a kor alakulásában igencsak sajátos, sokszor meglepően döntő tudott lenni. Épp ezért a sorozat nemcsak a nőkről és a nőknek szól, hanem egyben egyedi kiegészítője azoknak a korrajzoknak, amelyeket a Királyok sorozat könyveiben igyekezett a kiadó az olvasók elé tárni.

Természetesen a sorozat köteteiben kiemelt szerepet kapnak a magyar történelem erdélyi nagyasszonyai is, külön kötet foglalkozik a Hunyadiak feleségeivel, illetve Erdély más nagyasszonyai két önálló kötetben is bemutatásra kerülnek.

Az új sorozat neves szakemberekből álló írói gárdája ezúttal is a „nehéz” történelmi jellegű szövegek helyett az olvasmányosságra, a könnyedségre, a mindenki számára érthető és értelmezhető történetmesélésre helyezte a hangsúlyt. Nem kis figyelmet fordítottak arra, hogy a könyvek nem csak szövegeik által legyenek hitelesek, hanem a Királynék sorozat is a könyvespolcok való dísze legyen. A kötetek kiemelkedő grafikai kivitelben, korabeli festmények, fényképek és más képi anyagok által nem csak asszonyainkat mutatják be reprezentatív módon, hanem a kort is, amelyben éltek, illetve a hozzájuk köthető művészet és építészet korabeli, máig ránk maradt emlékeit is.

A 26 kötetesre tervezett egyedi kivitelű könyvsorozatban az államalapítástól kezdődően megismerkedhetünk az Árpád-ház asszonyaival, valamint az Anjou-királynékkal. Az olvasók találkozhatnak a magyar művészet első női tollforgatóival és muzsikusaival, és nem utolsó sorban nagy alkotóink múzsái is helyet kaptak a kötetekben. Felbukkannak harcos asszonyok, akik férfiakat megszégyenítő bátorságról tettek tanúbizonyságot, és izgalmas történetek hosszú sora szól dámákról és Habsburg főhercegnőkről. Önálló kötetben kapott helyet Erzsébet királyné (Sisi) életútja. A sorozat utolsó kötetei pedig a 20. század meghatározó nőalakjait idézik meg, nem megfeledkezve azokról, akik a modern politika alakulására voltak döntő befolyással, vagy azokról sem, akik sportolóként hirdették sikereikkel világszerte Magyarország dicsőségét.

A rendezvényen a kiadó bemutatta a Magyar királynék és nagyasszonyok sorozattal egy időben Erdélyben is piacra kerülő díszdobozos kiadványait, amelyek a karácsonyi ajándékozás időszakában kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy nem csak szép, de egyben tartalmas ajándékkal is meglepjük szeretteinket. A Magyar királyok és uralkodók sorozat három gyönyörű díszdobozban áll a könyvespolcukat díszíteni is igyekvők rendelkezésre, de ugyancsak díszdobozban megvásárolhatók a Nagy csaták sorozat kötetei is, Leo Kessler II. világháborús történetei, Maria Treben népszerű egészségmegőrző sorozata, illetve természetesen a Wass Albert sorozat legújabb kiadásai is. A kiadó előkészületben levő könyvei közül pedig említést érdemel XVI. Benedek pápa A világ világossága című, már magyar nyelven is elérhető könyve, amelyben a szentatya most először, személyes interjú keretében, kendőzetlenül számol be a katolikus egyházat ma érintő problémákról. A kötet karácsonyra kerül az erdélyi olvasók elé is.

Share this post

PinIt
scroll to top