Megalakultak a MOGYE intézetei

Több hónapnyi, indulatoktól sem mentes vita után megalakultak a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem intézetei. A MOGYE szenátusa önálló magyar intézetet nem hozott létre, egy „vegyes” intézet élére azonban magyar oktatót neveztek ki. Az M1-es egységet, ahova az anatómia, szövettan, sejtbiológia, genetika, biokémia, biofizika, törvényszéki orvostan, radiológia katedrák tartoznak, dr. Borda Angela egyetemi tanár vezeti.

Az M2-es főtanszék élén (élettan, kórélettan, járványtan, gyógyszertan, klinikai laboratórium, mikrobiológia, közegészségtan, egészségügyi menedzsment, kutatás-módszertan, idegen nyelvek, testnevelés, biostatisztika és az informatika) dr. Măruşteri Marius informatikaprofesszor áll. A belgyógyászati szakokat dr. Ţilea Ioan, a sebészeti katedrákat dr. Băţagă Tiberiu, míg a gyógyszerészeti kar két intézetét dr. Imre Silvia és dr. Ciurea Adriana egyetemi előadótanár vezeti.

A fogorvosi kar intézetei élén dr. Păcurar Mariana és dr. Cerghizan Diana áll. A magyar oktatók, köztük Nagy Örs rektorhelyettes azt kérték a szenátustól, hogy az új felsőoktatási törvény értelmében önálló magyar intézetek alakulhassanak. Az egyetem szenátusa azonban ellenállt a kérésnek, ezért már a nyár folyamán több alkalommal is demonstráltak a MOGYE diákjai. Az oktatási minisztérium többször jelezte, ha a szenátus nem tesz eleget a követeléseknek, akkor retorziókat alkalmazhatnak.

Forrás: Transindex.ro

Share this post

PinIt
scroll to top