Szent Erzsébet-gyűjtés november 14-én

Fokozatosan elöregedő társadalomban élünk. Közösségeinkben egyre több az idősödő ember. Ennek az életállapotnak a velejárója, a saját korlátok és egyéb korlátozottságok, akadályok megtapasztalása a különböző betegségeken keresztül. Így, előbb-utóbb a legtöbben orvosi és szakosított ellátásra, vagy kezelésre szorulnak.

Mindenkinek joga van az emberhez méltó egészségügyi ellátáshoz. Napjainkban azonban ez az alapvető jog sok ember esetében csupán elmélet. Egyre több idősödő embernek jelent ugyanis gondot az orvosi ellátásban való részesülés. Különösen vidéken lehet nehezen szakorvosi ellátásban részesülni. Gyakran jelent gondot a szolgáltatás ára, az orvosi csúszópénz, vagy a bürokrácia. Mint mindig, a szociálisan hátrányos helyzetű testvéreink azok, akiket mindezek hatványozottan is érintenek.

Nekik szeretne segítő kezet nyújtani a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas. Olyan információs és betegközvetítő irodákat szándékozik nyitni, amelyek célja a hídépítés a szegény, hátrányos helyzetű, beteg emberek, valamint a jóérzésű, ingyenes vizsgálatot elvégezni hajlandó orvosok és klinikák között. Az új szolgáltatás nemcsak kapcsolatot teremt, hanem segít megszervezni a betegek utaztatását, elszállásolását és kivizsgálását is.

Beteg, igen gyakran idős, korlátozott testvéreink terhein és kiszolgáltatottságán szeretnénk keresztény elkötelezettségünkkel összhangban segíteni, úgy ahogyan Krisztus Urunk is kérte apostolaitól és közvetett módón tőlünk is, hogy a vigasztalás forrásai lehessünk a szenvedők, megpróbáltak számára (vö Mt.10,8; Mt 25,36; 2 Kor4-5). Adjunk esélyt a gyógyuláshoz azoknak az embereknek is, akik saját erejükből nem kaphatnak megfelelő orvosi ellátást!

A Főtisztelendő Paptestvéreket és a Kedves Híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a Főegyházmegyei Caritas kezdeményezését. A folyó év november 14-én megtartandó gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas, Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú kontójára utalni (adóhivatali szám: C.F. 4562770), vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikat Isten fizesse!

Share this post

PinIt
scroll to top