Tervezd meg az Erdélyi Magyar Néppárt logóját

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) pályázatot hirdet egyéni alkotók vagy alkotói közösségek számára a párt jelképének (logójának) megtervezésére.
Pályázati elvárások
A logó lehet szöveges vagy emblémás. A szöveges változatnak tartalmaznia kell a betűszót (EMNP), vagy az Erdélyi Magyar Néppárt megnevezést. Az emblémás változatnak tartalmaznia kell az emblémát és az „EMNP” betűszót, vagy az Erdélyi Magyar Néppárt megnevezést.
A logó legyen alkalmas különféle felületeken való megjelenítésre: plakát, honlap, levélpapír, névjegykártya, szórólap, zászló, molinó, ruházat, elektronikus hírlevél, szavazólap stb.
A logó színesben és fekete-fehérben, kis- és nagyméretben is egyértelműen felismerhető legyen.
Fontos szempont az egyedi, kreatív, szuggesztív megjelenítés, amely tükrözi az Erdélyi Magyar Néppárt szellemiségét.
Pályázati feltételek
A beküldött pályamunkának tartalmaznia kell:
– a logótervet;
– a logó leírását (max. 1500 leütés);
– a kitöltött pályázati űrlapot (e-mailen kérhető a palyazat@erdelyimagyarneppart.eu címen).
A logótervek benyújtását kérjük:
1. elektronikus formában, a palyazat@erdelyimagyarneppart.eu címre – rögzített méretben (JPEG formátumban, 1200×1200 pixel széles négyzetbe helyezve, RGB színmód, 300 dpi ) és szabadon méretezhető vektoros formátumban (EPS és PDF formátumban, CMYK színmódban, A4-es lapon 9×9 cm és 4×4 cm széles négyzetbe helyezve) is, mindkét formátumban színes és fekete-fehér változatban egyaránt,
VAGY
2. papíron, két méretben (9×9 cm és 4×4 cm széles négyzetbe helyezve), mindkét méretben színes és fekete-fehér változatban egyaránt, ajánlott levélben az alábbi címre:
Erdélyi Magyar Néppárt
str. Napoca (Jókai u.) nr. 4. ap. 67., Cluj, Románia.
A kinyomtatott és az elektronikus logótervek ne tartalmazzák a pályázó nevét.
Egy pályázó legtöbb három pályamunkával nevezhet. Több változat esetében minden pályamunkát külön pályázatként kérünk elküldeni.
A pályázók csak saját maguk által készített logókkal pályázhatnak. Amennyiben a pályázaton benyújtott logó más személyek szerzői vagy egyéb, személyhez fűződő jogait sértik, az abból eredő bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített logó nyilvánosságra kerüljön egy esetleges nyílt közönségszavazáson. A nyertes pályamunkát a pályázó az Erdélyi Magyar Néppárt rendelkezésére bocsájtja korlátlan felhasználásra, bárminemű egyéb követelés nélkül.
A beérkezett pályázatokat – a szerző kilétének ismerete nélkül – az Erdélyi Magyar Néppárt alapító elnöksége által felkért zsűri bírálja el. Amennyiben a zsűri megítélése alapján nem érkezik díjra érdemes pályamű, a pályázat kiírója nem köteles díjat osztani.
A logópályázat nyertesének személyét csakis előzetes egyeztetés után, az érintett pályázó hozzájárulásával hozzuk nyilvánosságra. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő, vagy a határidő után érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.
Határidő
Elektronikus levélben 2011. november 15., 16 óráig lehet a pályázatot beküldeni. Papíron, ajánlott levélben, a 2011. november 11-ig (postabélyegző dátuma) postázott pályázatokat tudjuk elfogadni. A beküldött pályázatokra minden pályázó elektronikus levélben, vagy telefonon kap visszaigazolást.
A nyertes pályázó díja nettó 2000 lej.
További információ a következő telefonszámon igényelhető: 0762-248671 (hétfőtől péntekig 9-17 óra között).

Share this post

PinIt
scroll to top