Unitárius istentisztelet közvetítése Nagyajtáról

Az unitáriusok minden év szeptember utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak. Az őszi hálaadást az erdővidéki Nagyajtáról közvetíti a Duna október 16-án.

A Kovászna megyei Nagyajta Erdély egyik legnagyobb múltú települése. A falu fele az unitárius vallást követi. A közszolgálati csatorna stábja az őszi hálaadás ünnepére látogatott Nagyajtára.

A hívek e napon hálájukat és köszönetüket fejezik ki a Teremtőnek a termésért, a mindennapi kenyérért és az életért. A jeles napnak különös jelentőséget adott, hogy a falu ebben az évben ünnepli első írásos említésének 800. évfordulóját. Az istentiszteletnek a XV. században épült erődtemplom adott otthont. Fekete Levente lelkész igehirdetését a fizikai lét és az öröklét köré csoportosította.

„Földi, látható világban élünk, de nekünk Isten gyermekeiként mindig tudnunk kell, hogy a fizikai világ értelmét mégis a láthatatlan nyújtja. E láthatatlanból, az Istentől fakad ebben a világban az élet értelme. Jézus arra tanít minket, hogy felelősek vagyunk eme adományért, testi és lelki értelemben vett mértékletes mindennapjaink a harmonikus lét zálogai.”

Nagyajtát az első okiratok 1211-ben, II. Endre uralkodása idején említik. A faluban mintegy ezer lélek lakik, java részük magyar ajkú. A település számos híres szülöttel büszkélkedhet. Bihari József kétszeres Kossuth-díjas színművész, a magyar színjátszás egyik legnagyobb karakterszínészeként, Tiborc legendás alakítójaként vonult be a színháztörténetbe. A faluból származik Moyses Márton költő, aki az 1956-os forradalom hírére indult el Magyarország felé. Terve kudarcot vallott, a súlyos börtönbüntetések után 1970. április 13-án Brassóban, a kommunista párt székháza előtt – tiltakozásul Románia diktatórikus rendszere ellen – felgyújtotta magát és mártírhalált halt. Itt született Kriza János, unitárius püspök, költő is, aki Vadrózsák című székely népköltészeti gyűjteményével messze megelőzte korát.

Adás: 2011. október 16. (Duna 10.00 óra)

Share this post

PinIt
scroll to top