Vitát szült az erdei utak „szabaddá tétele”

Az a döntés, miszerint a megye erdei útjait a helyi önkormányzatok és tanácsok rendelkezésére bocsátják, felháborította a környezetvédelmi minisztert. Borbély László azonnali jelentést kért a Megyei Erdészeti Hivataltól, amelyben a hivatal részletesen be kell, hogy számoljon a tevékenységéről.

Lokodi Edit Emőke megyei tanácselnök szerint a megyében legalább 20 olyan település létezik, amely kérvényezte az erdei utak az ő rendelkezésére való bocsátását. Az eljáráshoz szükséges dossziékat azonban még mindig nem állították össze, tavaly október óta – ez hozta ki a sodrából a környezetvédelmi minisztert.

Borbély László egy hetet adott az Erdészeti Hivatalnak, hogy elrendezze és lezárja az ügyet. Úgy nyilatkozott, ahol gondok vannak, azt beszéljék meg a Megyei Tanáccsal és a Prefektúrával közösen. De olyan választ nem akar hallani, hogy „nem tudom” – tiltakozott a miniszter.

Vasile Miculi, a Megyei Erdészeti Hivatal vezetője azonban azzal védekezik, hogy a kérések 90%-át már jóváhagyták és elintézték. A hátramaradt dokumentációt pedig azért nem tudják véglegesíteni, mert az erdei utak valódi kiterjedése nem egyezik meg a papíron szereplő területtel. Miculi azzal magyarázza a késést, hogy nem adhat át egy olyan utat, ami a valóságban nagyobb, mint amekkora az okmányban szerepel, mert az azt jelentené, hogy az erdőből is átadna egy részt, ami törvénytelen.

Az erdei utak az önkormányzatok rendelkezésére való bocsátása egyébként annak a projektnek a része, amely szerint a helyi polgármesteri hivatalok európai pénzalapokat pályázhatnak meg azok rehabilitálására.

Share this post

PinIt
scroll to top