Nem köteles magyar nyelven is tájékoztatni a Maros megyei prefektúra

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2012 júliusában marasztalta el (223. számú határozatában) a Maros megyei prefektúrát amiatt, hogy honlapján kizárólag román nyelvű információk találhatók. A testület figyelmeztetésben részesítette a kormányhivatalt. 

marosvasarhely-prefektusi-hivatal

Megfogalmazta egyúttal azt az ajánlást a Maros, a Szatmár, a Bihar és a Szilágy megyei prefektusoknak, valamint a Szatmár, a Bihar és a Szilágy megyei önkormányzatok elnökeinek, akárcsak több mint 50 erdélyi település polgármesterének, hogy szüntessék meg a magyar kisebbség tagjait érintő hátrányos megkülönböztetést, és az általuk vezetett intézmény honlapján magyar nyelven is tüntessék fel a közérdekű információkat. Ezekben a közigazgatási egységekben ugyanis a magyar lakosság számaránya meghaladja a 20 százalékot, és ezért joguk van az anyanyelvhasználatra a közigazgatásban.

A Maros megyei prefektúra pert nyert a diszkriminációellenes tanács ellen. Az ítélet megerősítette, hogy a prefektúrák kisebbségi nyelven nem kötelesek közzétenni honlapjukon a közérdekű információkat.

Elsőfokon a Maros megyei prefektúra elvesztette a pert a marosvásárhelyi táblabíróságon, most viszont a legfelső bíróság felülbírálta az ítéletet, és helyt adott a prefektúra fellebbezésének. A legfelső bíróság honlapján közzétett ítélet szerint hatálytalanították a diszkriminációellenes tanács 2012-es határozatát.

Asztalos Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke, elmondta, hogy „már több ehhez hasonló jogerős ítélet született a legfelső bíróságon, ami azt mutatja, hogy az igazságszolgáltatás korlátozóan értelmezi az anyanyelvhasználatra vonatkozó törvényeket. Korábban a Kovászna és a Szatmár megyei prefektúra esetében született ítélet, amelyben a bíróság úgy értelmezte, hogy a prefektúrák honlapján közzétett információknak csak egy része minősül közérdekűnek, mégpedig azok, amelyeket a közérdekű információkról szóló törvény is annak minősít.

A jogszabály csak minimumot állapít meg, de az általa vezetett intézmény szerint, ha a prefektúrák úgy gondolják, hogy egyéb, a törvény által nem közérdekűnek minősített információkat is közölnek, akkor logikus lenne, hogy ezeket is tüntessék fel a nemzeti kisebbségek nyelvén”.

Forrás: maszol.ro

Share this post

PinIt
scroll to top