Még mindig az önkormányzat fizet az Energomur helyett

Hiába mondott csődöt az Energomur, a tartozásai attól még érvénybe maradtak. Igaz ugyan az is, hogy az elmaradt összeg nagy részének a kifizetését az önkormányzat vállalta magára, de a Prefektúra által indított per minden megállapodást felkavart.

A lényeg az egész históriában az, hogy ha a Prefektúra ténylegesen elveszíti a tárgyalást, a Polgármesteri Hivatalnak 18,7 millió lejt kell kifizetnie az E-On Gaznak.

A megállapodás idején a csőd szélén álló Energomurnak több mint 21 millió lejes adóssága volt az E-On Gaz felé. Hogy a város ne maradjon melegvíz és fűtés nélkül, ebből a Polgármesteri Hivatal 18,7 milliót magára vállalt azzal a feltétellel, hogy 2012-ig részletekben adhassa meg az összeget. A Prefektúra azonban nem értett egyet ezzel a megállapodással, és törvényesen megtámadta az ügyet. De a hatóságok vesztesnek ítélték a Prefektúrát.

A per végeredménye meglepte úgy a Prefektúra, mint az önkormányzat képviselőit. Mircea Munteanu, a Prefektúra irodavezetője úgy nyilatkozott, még nem kapták meg ugyan a magyarázatot a törvénybírótól a per végkifejletével kapcsolatosan, de úgy tervezik, 15 napon belül benyújtják a fellebbezést.

Nem csupán a Főispánság tiltakozik a fizetés ellen, Maria Ciobanu, az önkormányzat titkára sem ért egyet azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal fizesse mások tartozásait.

Csegzi Sándor, alpolgármester azonban más véleményen van: szerinte elfogadható az, ha az önkormányzat magára vállalja bizonyos adósságok törlesztését. Amikor ezt megtette az Energomur esetében, krízisben volt a város – nyilatkozta –, és szükség volt erre a közérdekű intézkedésre. Hozzátette, az összeg, amelyben megállapodott az önkormányzat az E-Onnal, már bent van a város kasszájában. Ha pedig a Prefektúra valóban elveszíti a pert, részletekben adják majd meg a tartozást az E-Onnak, mint ahogyan ebben annak idején megegyeztek – magyarázta Csegzi.

Share this post

PinIt
scroll to top